HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HỌP THƯỜNG KỲ QUÝ IV/2012

  • PDF.

sanxuatSáng ngày 25/12/2012 tại văn phòng Chi nhánh TPHCM của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Agifish đã họp phiên thường kỳ quý IV/2012 để đánh giá sơ bộ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012, thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 và quyết định nhiều vấn đề quan trọng khác.

Ngành sản xuất cá tra năm 2012 gặp nhiều khó khăn : nuôi trồng, chế biến xuất khẩu cá tra tiếp tục đà giảm sút, nhiều hộ nuối cá không thể tiếp tục sản xuất, các doanh nghiệp cũng phải giảm diện tích nuôi và sản lượng chế biến, thậm chí một số bị phá sản. Nếu không có những giải pháp giải quyết kịp thời có thể xảy ra đổ vỡ dây chuyền gây tổn thất cho toàn ngành cá tra Việt Nam. Trong bối cảnh trên, theo ước tính thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty theo báo cáo của Ban giám đốc là tương đối khả quan. Vừa củng cố sản xuất, sửa chữa nâng cấp các xí nghiệp đông lạnh với chi phí thấp nhất, điều chỉnh lại quy trình sản xuất, ổn định chất lượng sản phẩm nên chi phí sản xuất đã giảm nhiều so với các năm trước. Nhờ theo dõi sát sao diễn biến của thị trường và làm tốt công tác thống kê báo cáo nhất là hàng hóa tồn kho nên công ty đã chủ động đối phó kịp thời những biến động của thị trường nhằm điều chỉnh hoạt động sản xuất, kinh doanh. Năm 2012, tiếp tục giữ vững vị trí thứ ba doanh nghiệp xuất cá tra Việt Nam với sản lượng ước đạt 34.152 tấn, kim ngạch xuất khẩu 92,12 triệu USD, kim ngạch nhập khẩu 38,669 triệu USD, doanh thu 2.500 tỷ. Các chỉ tiêu kế hoạch như sản lượng, kim ngạch xuất khẩu, doanh thu đều đạt và vượt, trừ chỉ tiêu lợi nhuận là không đạt. Đây là kết quả của sự cố gắng nổ lực vượt bậc của tập thể Ban lãnh đạo, cán bộ quản lý và toàn thể công nhân lao động toàn Công ty. Nhờ giải quyết tốt các vấn đề về tổ chức nhân sự, tập trung mọi nguồn lực cho sản xuất, tăng năng suất, giảm chi phí, cơ cấu lại thị trường xuất khẩu…không những AGF đứng vững trong tình hình khó khăn hiện nay mà chắc chắn sẽ phát triển mạnh khi kinh tế phục hồi.

Hội đồng quản trị đã ra nghị quyết gồm những vấn đề sau :

  • Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2013 :

- Sản lượng xuất khẩu:                       30.000 tấn

- Hàng GTGT:                                    2.500 tấn

- Kim ngạch xuất khẩu:                             90 triệu USD

- Kim ngạch nhập khẩu:                            10 triệu USD

- Doanh thu                                         2.750 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế                             60 tỷ đồng

- Tổng lao động                                  3.000 người

- Thu nhập bình quân                    4.500.000 đ/người/tháng.  

  • Bổ nhiệm Ông Huỳnh Minh Thống giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty thay cho Ông Võ Thành Thông ( Phó Tổng giám đốc thôi không kiêm nhiệm ).
  • Cho phép chuyển nhượng 60% cổ phần của Công ty con ( M&T SEAFOOD’ S CORP ) tại Hoa Kỳ.                                                                                                             

          Võ Phước Hưng.     

Chia sẻ bài viết

 

Tin tức & Sự kiện Hội chợ - Tin nội bộ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HỌP THƯỜNG KỲ QUÝ IV/2012