AGF: THÔNG BÁO THAY KẾ TOÁN TRƯỞNG

  • PDF.

quan canhKể từ ngày 17/1/2013 Ông Huỳnh Minh Thống được HĐQT bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng thay cho ông Võ Thành Thông ( Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính  ) thôi không kiêm nhiệm nữa

Xin vui lòng xem file đính kèm: Thông báo

 Tin nội bộ

Chia sẻ bài viết

 

Tin tức & Sự kiện Thông cáo báo chí AGF: THÔNG BÁO THAY KẾ TOÁN TRƯỞNG