AGF được gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên

  • PDF.

agifishCùng với AGF còn có 4 Doanh nghiệp được Tổng cục hải quan gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên, trong đó có Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam.

Tổng cục Hải quan vừa có các Quyết định 289, 290, 291, 292 và231/QĐ-TCHQ về việc gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên cho 5 doanh nghiệp gồm: Công ty TNHH MTV lọc hoá dầu Bình Sơn; Công ty TNHH công nghiệp Brother Việt Nam; Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam; Công ty TNHH Sumidenso Việt Nam; Công ty cổ phần XNK Thuỷ sản An Giang (AGF)

Đây là 5 công ty đã được Tổng cục Hải quan lựa chọn thực hiện áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan trong đợt 1 (tháng 7- 2011). Sau một năm thực hiện chương trình này, 5 công ty này đã được Tổng cục Hải quan đánh giá lại và tiếp tục được gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên kể từ ngày 19-7-2012 đến ngày 19-7-2013.

Qua hơn 1 năm được áp dng chế đ ưu tiên, 5 DN này cho biết, h đã rút ngắn được đáng k thi gian thông quan đi vi các lô hàng XK, NK. Công ty cổ phn XNK Thu sn An Giang, Công ty TNHH Sumidenso Vit Nam tiến hành thủ tc thông quan rt nhanh, ch trong vòng 5-7 phút/lô hàng và có thể khai cùng lúc cho nhiu t khai XK và đu được thông quan nhanh.

Công ty TNHH công nghiệp Brother Vit Nam; Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam trước kia, mi mt lô hàng NK t khi m t khai đến khi nhn hàng về ti Công ty mt khong 1 tun. Thế nhưng, t khi được công nhn là DN ưu tiên thì ch mt ngày sau khi m t khai đã nhn được hàng, giảm chi phí khong t 80 đến 100USD/container.

Cả 5 DN cho biết, khi đã được công nhn là DN ưu tiên, tên tui ca công ty được nhiu đi tác, cơ quan ban ngành biết đến nên d dàng hơn trong vic liên h xử lý các nghip v chuyên môn với các cơ quan hu quan (th tc liên hệ để m đim thu mua, liên h vi các cp chính quyn trong vic m rng nguồn nguyên liu, vic thu mua d dàng hơn)

Theo Thu Trang

Báo hải quan

 

Chia sẻ bài viết

 

Tin tức & Sự kiện Thông tin thủy sản AGF được gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên