Agifish: Thông báo về việc chốt Danh Sách Cổ Đông

  • PDF.

quan canhCông ty Agifish chân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để tạm ứng  cổ tức 2012 và tham dự ĐHCĐ thường niên 2013.

Xin vui lòng tải file đính kèm:

1. THONG BAO DHCD 2013

2. Nghi Quyet HDQT

Chia sẻ bài viết

 

Tin tức & Sự kiện Thông cáo báo chí Agifish: Thông báo về việc chốt Danh Sách Cổ Đông