Hội chợ - Tin nội bộ

Thông báo thay đổi ngày tổ chức Đại hội cổ đông bất thường

 

DSC01544Ngày 05/08/2015, Công ty đã đăng ký với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 tại công văn số 02/AGF- ĐHĐCĐ-2015 theo đó Công ty dự kiến tổ chức Đại hội vào ngày 09/10/2015.

Tuy nhiên, do công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty vẫn chưa thực hiện xong nên Côn...

Bộ Nông nghiệp kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép chỉnh sửa, bổ sung nghị định cá tra

dsc0367(vasep.com.vn) Ngày 4/9/2015, Bộ NN và PTNT đã gửi công văn tới Thủ tướng Chính phủ báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 36/2014/NĐ-CP (NĐ 36 - Nghị định cá tra) và đề xuất sửa đổi, bổ sung nội dung của nghị định này theo quy trình rút gọn.

Theo đánh giá của Bộ NN và PTNT, sau 1 năm triển khai thực hiện, NĐ 36 đã có tác động tích cực củng cố và thúc đẩy phát triển ngành hàng cá tra. Quy hoạch tổng thể nuôi cá tra vùng ĐBSCL được rà soát, quy hoạch phù hợp với nhu cầu thị trường, nhiều vùng nuôi đã ứng dụng và được chứng nhận GAP hướng đến nuôi b...

Đăng ký hợp đồng xuất khẩu cá tra không còn là điều kiện thông quan?

 

catraLùi áp dụng quy định tỷ lệ mạ băng

Trong suốt quá trình từ khi NĐ 36 có hiệu lực thi hành đến nay, các quy định tại Điểm b, c, Khoản 3, Điều 6 về sản phẩm cá tra phi lê đông lạnh XK có hàm lượng nước không được vượt quá 83%, tỷ lệ mạ băng không được vượt quá 10% vẫn được DN đánh giá là gây nhiều khó khăn cho DN hơn cả. Các DN trong ngành cá tra cũng đã “năm lần bảy lượt” đề nghị Bộ NN&PTNT sửa đổi.

Tin tức & Sự kiện Hội chợ - Tin nội bộ