Hội chợ - Tin nội bộ

Công bố kế hoạch hành động tái cấu trúc ngành thủy sản tăng GTGT, phát triển bền vững

gtgt-2(vasep.com.vn) Thực hiện chủ trương của Chính phủ về tái cơ cấu kinh tế, Bộ NN và PTNT đã xây dựng và trình Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng GTGT và phát triển bền vững. Ngày 10/6/2013, Thủ tướng Chính phủ đã chính thức phê duyệt đề án này. Trên cơ sở đó, Bộ NN và PTNT đã chỉ đạo các ngành sản xuất thuộc bộ quản lý khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động để tái cơ cấu riêng cho từng ngành. Với sự hỗ trợ kỹ thuật của Tổ chức Nông Lương Liên hợp Quốc (FAO) tại Việt Nam, kế hoạch hành động tái cơ cấu 3 ngành: Trồng trọt - Chăn nuôi - Thủy sản đã được Bộ trưởng Bộ NN và PTNT phê du...

Sản lượng cá tra của hầu hết các tỉnh đều giảm

vungnuoi(vasep.com.vn) Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, sản lượng nuôi trồng thủy sản tháng 8/2014 ước đạt 300 ngàn tấn, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước, đưa tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản 8 tháng đầu năm đạt 2.119 ngàn tấn, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước. Tình hình sản xuất một số loài cụ thể như sau:

Diện tích nuôi cá tra của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long 8 tháng đầu năm ước đạt 6.400 ha với sản lượng 685 ngàn tấn. Theo báo cáo của các Sở NN&PTNT thuộc đồng bằng sông Cửu Long, sản lượng cá tra của hầu hết các tỉnh đều ...

VCCI đề xuất sửa nghị định về cá tra

 

congnhan f8Cơ chế đăng ký xuất khẩu tạo ra chi phí quá lớn cho doanh nghiệp.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa có văn bản trao đổi với Bộ Tư pháp về việc phối hợp kiểm tra, xử lý thông tin về thi hành pháp luật đối với Nghị định số 36/2014 về nuôi, chế biến và xuất khẩu cá tra (nghị định về cá tra). Theo đó VCCI đề xuất sửa đổi nghị định về cá tra và tạm dừng việc soạn thảo thông tư hướng dẫn ...
Tin tức & Sự kiện Hội chợ - Tin nội bộ