Hội chợ - Tin nội bộ

10 sự kiện nổi bật của xuất khẩu thủy sản Việt Nam năm 2014

tra-2(vasep.com.vn) Không nhiều sóng gió hơn nhưng XK thủy sản trong năm 2014 cho thấy rõ nét hơn của tác động của thị trường thế giới, sự cạnh tranh gay gắt của các nước đối thủ và sự chuyển biến trong nước sau những nỗ lực tái cấu trúc kinh tế. Mặc dù, XK thủy sản dự kiến có thể vượt kế hoạch đề ra, đạt khoảng 7,8 tỷ USD trong năm 2014. Tuy nhiên, đây cũng là một năm buồn của các DN XK cá Tra và cá Ngừ.

Ứng dụng công nghệ biofloc trong nuôi thâm canh cá rô phi thương phẩm

dscn9313Việc ứng dụng công nghệ biofloc (viết tắt tiếng Anh là BFT) trong nuôi thâm canh cá rô phi thúc đẩy tốc độ tăng trưởng của cá nuôi, năng suất nuôi đạt cao, hiệu quả sử dụng thức ăn được cải thiện, góp phần làm giảm ô nhiễm môi trường ao nuôi.

Ứng dụng BFT trong nuôi trồng thủy sản được coi là một hướng đi mới của công nghệ sinh học, dựa trên nguyên lý bổ sung nguồn cacbon theo một tỷ lệ phù hợp với lượng nitơ sẵn có trong...

10 sự kiện nổi bật của xuất khẩu thủy sản Việt Nam năm 2014

sanpham(vasep.com.vn) Không nhiều sóng gió hơn nhưng XK thủy sản trong năm 2014 cho thấy rõ nét hơn của tác động của thị trường thế giới, sự cạnh tranh gay gắt của các nước đối thủ và sự chuyển biến trong nước sau những nỗ lực tái cấu trúc kinh tế. Mặc dù, XK thủy sản dự kiến có thể vượt kế hoạch đề ra, đạt khoảng 7,8 tỷ USD trong năm 2014. Tuy nhiên, đây cũng là một năm buồn của các DN XK cá Tra và cá Ngừ.

Nhìn lại năm 2014, Ban Biên tập xin đưa ra 10 sự kiện nổi bật nhất của XK t...
Tin tức & Sự kiện Hội chợ - Tin nội bộ