Hội chợ - Tin nội bộ

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊN ÐỘ TÀI CHÍNH NĂM 2014-2015

vpctyXin vui long xem file dinh kem 

128 doanh nghiệp thủy sản xuất khẩu vào Brazil

 

tra-1Brazil đã dỡ bỏ lệnh tạm ngừng cấp phép nhập khẩu cho thủy sản của Việt Nam và chấp thuận thêm 3 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp thủy sản Việt Nam xuất khẩu vào Brazil là 128 doanh nghiệp.

Theo Bộ NN&PTNT: Từ đầu năm đến nay, để thúc đẩy xuất khẩu nông, lâm, thủy sản, Bộ đã chỉ đạo các cơ quan liên quan hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết tốt các rào cản kỹ thuật của các thị trường nhập khẩu, duy trì thị trường xuất khẩu và mở rộng.

Kết quả, hiện nay Liên minh kinh tế Á - Âu đã chấp thuận bổ sung thêm 4 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp thủy sản Việt Nam xuất khẩu vào liên minh này lên 22 doanh nghiệp.

Thời gian qua, Brazil cũng đã dỡ bỏ lệnh...

Thông báo thay đổi ngày tổ chức Đại hội cổ đông bất thường

 

DSC01544Ngày 05/08/2015, Công ty đã đăng ký với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 tại công văn số 02/AGF- ĐHĐCĐ-2015 theo đó Công ty dự kiến tổ chức Đại hội vào ngày 09/10/2015.

Tuy nhiên, do công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty vẫn chưa thực hiện xong nên Côn...

Tin tức & Sự kiện Hội chợ - Tin nội bộ