Hội chợ - Tin nội bộ

Những quy định mới của Luật Hiện đại hóa An toàn Thực phẩm của Mỹ (FSMA)

Chiếm 80% sản lượng tiêu thụ ở Mỹ, thủy sản NK là một trong những thực phẩm bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi các quy định mới của FSMA.

Luật Hiện đại hóa An toàn Thực phẩm (FSMA) đã được Tổng thống Obama ký thành luật từ ngày 1/4/2011, nhưng Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) vẫn chưa đưa ra được các quy định cụ thể trong vòng 18 tháng sau khi đạo luật được th...

Công bố kế hoạch hành động tái cấu trúc ngành thủy sản tăng GTGT, phát triển bền vững

gtgt-2(vasep.com.vn) Thực hiện chủ trương của Chính phủ về tái cơ cấu kinh tế, Bộ NN và PTNT đã xây dựng và trình Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng GTGT và phát triển bền vững.

Sản lượng cá tra của hầu hết các tỉnh đều giảm

vungnuoi(vasep.com.vn) Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, sản lượng nuôi trồng thủy sản tháng 8/2014 ước đạt 300 ngàn tấn, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước, đưa tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản 8 tháng đầu năm đạt 2.119 ngàn tấn, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước. Tình hình sản xuất một số loài cụ thể như sau:

Diện tích nuôi cá tra của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long 8 tháng đầu năm ước đạt 6.400 ha với sản lượng 685 ngàn tấn. Theo báo cáo của các Sở NN&PTNT thuộc đồng bằng sông Cửu Long, sản lượng cá tra của hầu hết các tỉnh đều ...
Tin tức & Sự kiện Hội chợ - Tin nội bộ